Noun

draama 2

(näidend) hrl. näitelaval esitamiseks mõeldud kirjandusteos

Synonyms

lavatükk, näidend, and näitetükk

Alignment

The English Wordnet has concepts that correspond to the Estonian:

Sub-concepts

 • aristotellik näidend: "(aristotellik näidend) Aristotelese traktaadis """"Luulekunstist"""" toodud tragöödiakäsitlusest tuletatud näidendi ideaaltüüp, mis on range ehitusega, terviklik ja selge arenguskeemiga sõlmitusest konklusioonini, selge alguse, keskkoha ja lõpuga, sobivate karakteritega, pöördega õnnelt õnnetusele v vastupidi, äratundmise ja kannatusega, millest lõpuks sünnib vaataja katarsis (Neithal)"
 • draama: (draama) ühes kolmest dramaatika põhižanrist kirjutatud näidend, tõsise konfliktiga näidend, mis võib sisaldada nii traagilist kui ka koomilist elementi (EKSS)
 • dramatiseering and lavaseade: (dramatiseering) eepilise teose draamavormis ümbertöötlus
 • duodraama: (duodraama) kahe tegelasega näidend (Neithal)
 • episoodnäidend: (episoodnäidend) omavahel lõdvalt seotud üksikstseenidest, episoodidest koosnev näidend (Neithal)
 • komöödia, lustmäng, naljamäng, and naljatükk: (komöödia) lõbusasisuline, lõbusa lõpplahendusega näidend
 • kuuldemäng and raadionäidend: (kuuldemäng) ringhäälingu jaoks kirjutatud v kohandatud draamateos (EKSS)
 • lastedraama, lastenäidend, and lastetükk: (lastenäidend) lastele mõeldud näidend (EKSS)
 • lugemisdraama and lugemisnäidend: (lugemisdraama) kirj lavastamiseks vähesobiv, hrl juba autori poolt ainult lugemiseks mõeldud draama (EKSS)
 • lühidraama and lühinäidend: (lühinäidend) suhteliselt lühikese kestusega näidend (1013)
 • mammutdraama and mammutnäidend: (mammutnäidend) ülimalt pikk näidend (EKSS)
 • maskimäng: (maskimäng) 16.-17. saj lüürilis-dramaatiline pala, mida lavastati maskides, uhkeis kostüümides ja muusikaga (Saagpakk)
 • monodraama, mononäidend, and monotükk: (monodraama) kirj ühe osalisega draama (EKSS)
 • muinasjuttnäidend: (muinasjuttnäidend) muinasjutulike sündmuste ja tegelastega näidend (Neithal)
 • noorsoonäidend, noortedraama, and noortenäidend: (noorsoonäidend) noortele esitamiseks mõeldud näidend (1013)
 • nukunäidend: (nukunäidend) näidend nukuteatris mängimiseks (EKSS)
 • piiblinäidend: (piiblinäidend) näidend piibli ainetel ja tegelastega, pole seotud keskaegse vaimuliku näidendi traditsiooniga (Neithal)
 • rahvadraama: (rahvadraama) kirj rahvapärane, rahvalik näidend, kirjandusliku draama eelkäija (EKSS)
 • rahvatükk: (rahvatükk) eesti teatriloos sageli kasutatav koondnimetus rahvalike külaelunäidendite ja isetegevuslava jaoks kirjutatud kunstiliselt vähenõudlike lavateoste kohta (Neithal)
 • filmistsenaarium and stsenaarium: (stsenaarium) filmi kirjanduslik käsikiri
 • telenäidend and televisiooninäidend: (telenäidend) televisioonis esitamiseks mõeldud, teleekraani eripära ja teleteatri vaatamise tingimusi arvestav näidend (EKSS)
 • tragikomöödia: (tragikomöödia) kirj traagiliste ja koomiliste elementidega draamateos (üks dramaatika žanreid) (EKSS)
 • vaimulik näidend: (vaimulik näidend) dramaatika põhivorme keskaegses Euroopas, mis on kujunenud kristlike kirikupühade aegse liturgia dialoogilistest osadest (Neithal)
 • värssnäidend: (värssnäidend) kirj värsskõnes näidend (EKSS)