Noun

sisserännanu

(immigrant) mingile maale alatiseks v. pikemaks ajaks elama asunu, sisserännanu;