Noun

ehisvööt

(ehisliist) pikk ja kitsas püsiva profiiliga horisontaalne dekoratiivne liist (KL)

Synonyms

ehisliist

Sub-concepts

 • anuli: (anuli) teravad sisselõigatud ringid dooria kapiteeli ehhiini alumises osas, markeerimaks üleminekut tüvese kaelale (KL3)
 • fascia and fastsia: (fastsia) kahest-kolmest üksteisest üle ulatuvast liistust koosnev rõhtliist joonia ja korintose arhitraavil (KL3)
 • festoon: (festoon) lille-, lehe- ja puuviljamotiividest põimitud ning lindiga seotud vanikutaoline v lainjas ornament v ehisliist (KL3, KL)
 • friis: (friis) kreeka templitel plastiliste reljeefidega kaunistatud vööt talastikul arhitraavi ja karniisi vahel (EKSS, 1013)
 • friis: (friis) antiigile järgnevas arhitektuuris seina horisontaalselt (plastiliste detailide või piltidega) liigendav ehisvööt (EKSS, KL, 1013)
 • godroneering: (godroneering) nõgus v kumer ehiskaarestik ümarakna, altarilaua, piscina jm kujunduses keskajal (KL3)
 • geisipodes and hammaslõige: (hammaslõige) stiliseeritud hambarea sarnane liistornament (KL)
 • karniis: (karniis) igasugune seinast eenduv dekoratiivne profiilliist (KL3)
 • kumervööt and ümarvööt: (kumervööt) konveksne liist ümmarguse, tihti poolringikujulise läbilõikega (KL)
 • kümaatsion and küüma: (kümaatsion) profileeritud ehisliist vanakreeka arhitektuuris, kaunistatud stiliseeritud lehevormidega korrapärases tihedas reas, esineb kas dooria orderi karniisil v joonia orderi ehhiinil (KL)
 • palmettpael: (palmettpael) palmilehti imiteeriv ehisliist atika joonia ehhiinil
 • pindriba: (pindriba) kahe kannelüüri vahel jooksev vertikaalne eenduv osa
 • pirnvööt: (pirnvööt) pirnitaolise ristlõikega roide- ja turbaprofiil, esineb pms hilisgooti arhitektuuris (KL3)
 • rinceau: (rinceau) orderarhitektuuris lainetavate ja väänduvate taimemotiividega ornamentaalne liist (KL3)
 • roie and võlviroie: (roie) võlvisiilude liitejoonele rajatud võlvi karkassi dekoratiivne kaar, mis võimaldab vähendada võlvide tekitatud pinget seinal, kandes surve võlvikandadele (KL3)
 • scamillus: (scamillus) samba kaela markeerivad 1-3 süvendjoont dooria samba tüvese ülaosas (KL3)
 • siima and sima: (sima) karniisi ülaosas paiknev liist, mis moodustab veerenni ääre (Vaga, 1013)
 • simss: (simss) seinapinnast eenduv seina v fassaadi horisontaalselt liigendav ja eri korruseid eraldav profileeritud liist (KL)
 • rihv and süvarihv: (süvarihv) poolringikujulise läbilõikega rennitaoline kaunistav vaoke
 • taenia: (taenia) kitsas paelataoline liist dooria orderis, mis rõhtsalt eraldab arhitraavi ja friisi (KL3)
 • vahevööt: (vahevööt) kitsas rõhtne liist, mis eraldab samba tüveseosa kapiteelist ja baasist (KL3)